Martha MeyerVolle naam en van Martha Aletta Meyer
Gebore 7 Januarie 1912
Oorlede 8 Augustus 1979
Lewensduur 67 jaar
Kode Nie gespesifiseerd.
Vader Nie gespesifiseerd.
Moeder Nie gespesifiseerd.
Kinders

Stamboom
Verander profiel

Storie

Gebore 7 Januarie 1912.

Oorlede 8 Augustus 1979.(grafsteen dui verkeerdelik aan as 5 Augustus)

Media

Media geassosieer met die persoon.